Tel +372 638 1177 info@rppakend.com | Nurmevälja tn 5, Maardu, 74114

Projekt: Pakendijäätmete sorteerimissüsteemi arendamine

SFOS nr: 2.1.0601.14-0089

Projekti rahastajad: RP Pakend OÜ ja

Euroopa Liit Ühtekuuluvusfond

Rakendusüksus SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti algus: 30.06.2014

Projekti lõpp: 31.08.2015

Projektijuht: Üllar Huik

RP Pakend OÜ juhataja Ahto Hunt: „Euroopa Liidu ÜF-i ja KIK-i poolt kaasrahastatud projekt tõstab oluliselt meie ettevõtte võimekust käidelda saabuvat pakendijäätmete voogu. Seetõttu saame efektiivsemalt teenindada avalikku konteinerparki ja luua Eesti elanikele paremad võimalused pakendijäätmete tasuta üleandmiseks.“