ETTEVÕTTEST

RP Pakend OÜ (RPP) põhitegevuseks on pakendijäätmete kogumine, väärindamine ning sekundaarse tooraine müük.
Meie teeninduspiirkond ulatub üle Eesti, hõlmates nii tootmis-, kaubandus- kui teenindusettevõtteid ja kodumajapidamisi.
RPP missiooniks on pakendijäätmete taaskasutussüsteemi arendamine.

Meie jaoks on iga pakendiettevõtjast klient omanäoline. RPP kogenud eksperdid pakuvad igale kliendile just tema tegevuse eripärast lähtuva parima võimaliku jäätmekäitluslahenduse.
RPP konkurentsieelisteks on ka paindlik klienditeenindus, tõhus väärtusahel ja head sekundaarse tooraine müügikanalid nii Euroopa kui Aasia suunal.

Klientidele pakub RPP lisaks ka nõustamisteenuseid, eelkõige jäätme- kui tootjavastutusalaseid konsultatsioone.
Kohalike omavalitsuste jaoks oleme usaldusväärseks partneriks avaliku konteinerkogumisüsteemi teenindamisel.
RPP on mittetulunduslik ettevõte, kogu teenitud tulu suunatakse tagasi ettevõtte arendamisesse. Selline ärimudel lisab RPP-le kuluefektiivsust ja finantsvõimekust.
Peamisteks käideldavateks materjali liikideks on plast, lainepapp ja kartong ning klaas.

RP Pakend OÜ asutati 2011. aastal Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ (ETO www.eto.ee ) 100% tütarettevõttena.
ETO kaudu on RPP omanikeks mitmed arvestatava positsiooniga pakendiettevõtted nagu Coop Eesti Keskühistu, Rimi Eesti Food, Prisma Peremarket, Altia Eesti, AS HKScan Estonia, Valio Eesti,
Santa Maria, Unilever, Eskaro, Tikkurila, Kaupmees ja Ko, Sanitex, Põltsamaa Felix, Raisio jt.

Võtke meiega ühendust:

  Nimi (nõutav)

  E-mail (nõutav)

  Teema

  Teade

  Lisa fail:

  Lisa fail:

  Lisa fail:

  CAPTCHA kasutamiseks peab olema paigaldatud Really Simple CAPTCHA plugin.