Ettevõttest

RP Pakend OÜ põhiliseks tegevusalaks on pakendijäätmete kogumine ning taaskasutusse suunamine.
Tegutseme üle Eesti, kogumist korraldame nii avalikust konteinervõrgust, ettevõtetest kui ka kodumajapidamistest.
Samuti pakume lahendusi jäätmetekke ja seonduvate kulude vähendamiseks.
Täpsema huvi korral palun võta meiega ühendust kas e-kirja või telefoni teel.
EL_Yhtekuuluvusfond_horisontaal